Financial Conduct Authority Number 480802

Polityka prywatności strony internetowej

Kim jesteśmy?

Jesteśmy przedsiębiorstwem City & Country Financial Services Ltd. oraz wyznaczonym przedstawicielem New Leaf Distribution Ltd.

Przedsiębiorstwo City & Country Financial Services Ltd. oferuje usługi w zakresie rozwiązań planowania finansowego i doradztwa, świadczone przez doświadczonych i świetnie wykwalifikowanych specjalistów z Wielkiej Brytanii.

Obecnie City & Country Financial Services Ltd. wraz z New Leaf Distribution wspólnie określają cele i sposoby przetwarzania danych osobowych Klientów związanych z doradztwem. W praktyce oznacza to, że w zakresie naszej głównej działalności doradczej występujemy łącznie jako administratorzy danych osobowych i ponosimy wspólną odpowiedzialność za zarządzanie danymi Klientów oraz osiąganie zgodności ze stosownymi regulacjami.

Natomiast niektóre podejmowane przez nas działania, takie jak np. marketing bezpośredni, stanowią przedmiot wyłącznej odpowiedzialności City & Country Financial Services Ltd.

O co chodzi w polityce prywatności?

Aby móc świadczyć usługi na rzecz naszych Klientów, musimy wykorzystywać informacje ich dotyczące, wśród których mogą znaleźć się dane osobowe i informacje prywatne. Może np. zdarzyć się sytuacja, gdy będziemy musieli poprosić Cię o nazwisko i adres, dane dotyczące sposobu kontaktowania się z Tobą w przyszłości (np. numer telefonu komórkowego), czy preferowany sposób płatności za świadczone przez nas usługi.

W związku z tym prosimy o poświęcenie kilku chwil na zapoznanie się z naszą polityką prywatności. Znajdziesz w niej informacje, jakie dane o Tobie możemy gromadzić, do czego możemy je wykorzystać, jak również jakim podmiotom możemy je przekazać. Wyjaśnimy Ci również Twoje prawa względem takich danych oraz przedstawimy sposoby ich ochrony, gdy będą w naszym posiadaniu.

Jakie informacje na Twój temat gromadzimy?

Gromadzone przez nas informacje na Twój temat mogą różnić się w zależności od usług, jakie dla Ciebie świadczymy. Zazwyczaj potrzebujemy następujących danych:

 • Imię, nazwisko i adres, abyśmy wiedzieli, kim jesteś i czego od nas oczekujesz.
 • Dane kontaktowe, jakie jak numer telefonu czy adres poczty elektronicznej, abyśmy mogli kontaktować się z Tobą w sprawie usług realizowanych na Twoją rzecz.
 • Numer rachunku bankowego i inne dane finansowe, w celu prowadzenia rozliczeń za świadczone dla Ciebie usługi.

W przypadku świadczenia usług doradztwa finansowego, będziemy potrzebować szerszych informacji dotyczących Twojej bieżącej sytuacji. Informacje takie mogą obejmować dane na temat:

 • Twojego zatrudnienia
 • Twojego majątku i zobowiązań.

Niektóre produkty z zakresu usług finansowych mogą wiązać się z koniecznością pozyskania informacji na temat Twojego stanu zdrowia i trybu życia.

Informacje dotyczące Twojej osoby gromadzimy po to, aby nasze usługi świadczone dla Ciebie były na jak najwyższym poziomie. Szanujemy Twoją prywatność i staramy się minimalizować zakres danych, o jakie musimy prosić.

W jaki sposób gromadzimy informacje o Tobie?

Wolimy, aby informacje na Twój temat pochodziły bezpośrednio od Ciebie. W ten sposób wiesz, jakimi danymi dysponujemy, a my możemy mieć pewność, że dane dostarczone przez Ciebie są jak najbardziej dokładne i aktualne.

Twoje dane gromadzimy najczęściej w następujących sytuacjach:

 • Gdy wypełniasz nasz formularz informacyjny.
 • Gdy kontaktujesz się z nami z jakiejkolwiek przyczyny.
 • Gdy wypełniasz formularz internetowy.
 • Gdy kontaktujesz się z nami za pośrednictwem portalu Klienta.
 • Gdy wypełniasz ankietę.
 • Gdy wypełniasz formularze zgłoszeniowe.

Co robimy z gromadzonymi informacjami na Twój temat?

Informacje dotyczące Twojej osoby wykorzystujemy w różny sposób, np.:

 • w celach, dla których udostępniłeś nam swoje dane
 • aby świadczyć na Twoją rzecz usługi, których sobie życzysz
 • aby zawiadamiać Cię o produktach lub usługach, które naszym zdaniem mogą być dla Ciebie korzystne
 • w celach związanych z zapobieganiem oszustwom, praniu brudnych pieniędzy i przestępstwom finansowym
 • aby potwierdzić Twoją tożsamość
 • w celu przeprowadzenia oceny ryzyka kredytowego i zarządzania kredytami, jeśli dotyczy
 • w celu aktualizacji danych będących w naszej pieczy
 • w celu spełnienia naszych obowiązków ustawowych lub regulacyjnych.

Z kim dzielimy się Twoimi danymi?

Jesteśmy Ci wdzięczni za podzielenie się z nami Twoimi informacji i rozumiemy, że możesz sobie nie życzyć, abyśmy przekazywali je innym osobom lub organizacjom, niemniej czasami nie mamy innego wyjścia.

Twoje dane możemy przekazać innym podmiotom tylko wówczas, gdy będzie to dozwolone lub nakazane na mocy prawa lub gdy nas o to poprosisz. Na przykład możemy przekazać Twoje dane osobowe:

 • Członkom Twojej rodziny, współpracownikom lub osobom Cię reprezentującym, o ile złożysz stosowne dyspozycje w tym zakresie
 • Naszym pracownikom świadczącym usługi na Twoją rzecz
 • Starannie wyselekcjonowanym organizacjom i specjalistom, aby pomóc nam w świadczeniu naszych usług
 • Biurom informacji kredytowej i agencjom mającym na celu zapobieganie i wykrywanie oszustw w ramach realizowanych przez nas procesów due diligence
 • Dowolnej osobie, organizacji lub instytucji nadzorującej w przypadku, gdy zostaniemy do tego zobowiązani na mocy nakazu sądowego bądź też zobowiązania regulacyjnego, prawnego lub ustawowego.

Staramy się ograniczać przypadki przekazywania danych osobowych Klientów do minimum.

Pomimo faktu, że jesteśmy spółką brytyjską, czasami możemy przekazać Twoje dane podmiotowi spoza Wielkiej Brytanii. Takie podmioty mogą mieć swoje siedziby również poza terytorium Europy.

Możemy to uczynić, niemniej wyłącznie jeśli będzie to dozwolone na mocy stosownych przepisów prawnych.
We wszystkich przypadkach przekazywania Twoich danych innym podmiotom dokładamy wszelkich starań, aby dane te były chronione przed wszelkimi nadużyciami lub utratą.

Jak dbamy i zabezpieczamy Twoje dane

Kiedy tylko wykorzystujemy informacje dotyczące Twojej osoby, dokładamy wszelkich starań, aby czynić to w sposób zgodny z prawem.

Naszym zdaniem nasi Klienci powinni wiedzieć, że wykorzystujemy informacje ich dotyczące, zatem kiedykolwiek jest taka możliwość informujemy ich o takich sytuacjach w drodze stosownego zawiadomienia.

Informacje dotyczące Twojej osoby wykorzystamy wyłącznie wówczas, gdy będzie to dozwolone na mocy prawa oraz gdy będziemy mieć ku temu jasno określoną potrzebę lub cel.

Podczas gromadzenia informacji o Tobie dokładamy wszelkich starań, aby możliwie zminimalizować zakres gromadzonych danych. Staramy się nie przechowywać Twoich danych dłużej niż jest to konieczne. Dokładamy wszelkich starań, aby Twoje dane osobowe były odpowiednio zarządzane, a kiedy nie będziemy już ich potrzebować, aby zostały bezzwłocznie i bezpiecznie usunięte.

Dokładamy wszelkich starań, aby zabezpieczyć Twoje prawa względem Twoich danych, które wyszczególniamy poniżej.

Dokładamy wszelkich starań, aby zabezpieczyć informacje dotyczące Twojej osoby będące w naszym posiadaniu. Posiadamy solidne zabezpieczenia techniczne, takie jak hasła i szyfrowanie danych. Mamy również wdrożoną politykę i odpowiednie procedury, aby mieć pewność, że Twoje dane będą dostępne wyłączne dla naszych pracowników, którzy muszą mieć w nie wgląd, aby móc wykonywać swoje obowiązki służbowe oraz zapewniamy odpowiednie przeszkolenie dla takich pracowników.

Ponadto wdrażamy odpowiednie procedury i porozumienia, aby rozszerzyć te zabezpieczenia na wszelkie inne podmioty i organizacje, którym będziemy zobowiązani przekazać Twoje dane.

Podczas wszystkich czynności wykonywanych względem Twoich danych osobowych staramy się zachować uczciwość, zgodność z prawem i otwartość. Nasze zobowiązania względem Twojej prywatności i ochrony Twoich danych będących w naszym posiadaniu traktujemy bardzo poważnie.

Co to są pliki cookie i jak wykorzystuje je spółka City & Country Financial Services Ltd?

Plik cookie to informacja zapisana na dysku Twojego komputera przez Twoją przeglądarkę internetową. Podczas wizyty na danej stronie www serwer Twojego komputera wykorzystuje plik cookie, aby zagwarantować bezpieczne połączenie. Większość przeglądarek akceptuje te pliki automatycznie, zazwyczaj można jednak zmienić ustawienia przeglądarki, aby wyłączyć automatyczne przyjmowanie „ciasteczek”. Jeśli zdecydujesz się ich nie przyjmować, być może nie będziesz mieć możliwości korzystania z pewnych funkcji danej strony www.

Forces Family Finance może przeprowadzać analizy ruchu użytkowników. Analizy te będą opierać się na adresach IP i plikach cookie niezbędnych dla zapewnienia bezpiecznego połączenia z serwerem. Forces Family Finance nie wykorzystuje plików cookie do przechowywania jakichkolwiek danych osobowych czy informacji o zwyczajach użytkowników stron www.

Osoby trzecie, takie jak agencje reklamowe i dostawcy treści internetowych, mogą wykorzystywać pliki cookie na tej stronie do gromadzenia informacji osobowych na Twój temat. Forces Family Finance zaleca zapoznanie się z polityką prywatności stron trzecich przed przystąpieniem do używania ich serwisów internetowych. Forces Family Finance nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie plików cookie w taki sposób ani za inne sposoby gromadzenia lub wykorzystywania Twoich danych osobowych przez takie osoby trzecie.

Inne informacje dotyczące naszego serwisu internetowego

Niektóre obszary naszego serwisu wykorzystują protokół SSL. Jest to zabezpieczenie powodujące szyfrowanie wszelkich wprowadzanych przez Ciebie danych w trakcie transmisji internetowej. Szyfrowanie oznacza, że Twoje dane będą nieczytelne aż do momentu ich odkodowania przez nas.

Żadna transmisja danych w Internecie nie może być w pełni zabezpieczona. Dokładamy wszelkich starań, aby chronić Twoje dane osobowe, niemniej nie jesteśmy w stanie zagwarantować ich pełnego bezpieczeństwa. Musisz mieć tego świadomość korzystając z naszych serwisów.

Nasze strony internetowe mogą zawierać linki do innych serwisów. Przechodząc do takich serwisów należy pamiętać, że posiadają one swoje własne regulaminy i politykę prywatności i że nie ponosimy odpowiedzialności za treści z nich zawarte. Niniejsza polityka prywatności ma zastosowanie wyłącznie do naszego serwisu internetowego.

Poczta elektroniczna lub telefon

Jeśli skontaktowałeś się z nami pocztą elektroniczną lub przekazałeś nam swój adres e-mail, możemy z niego skorzystać w razie potrzeby.

Należy mieć również świadomość możliwości umyślnego lub przypadkowego przechwycenia lub uszkodzenia informacji zawartych w wiadomościach poczty elektronicznej.

Dokładamy wszelkich starań, aby wysyłane przez nas wiadomości poczty elektronicznej były wolne od wirusów, niemniej nie możemy tego zagwarantować. Zalecamy skanowanie wszystkich wiadomości poczty elektronicznej przy użyciu odpowiedniego i należycie aktualizowanego oprogramowania antywirusowego. Należy również unikać wysyłania do nas wiadomości z niezabezpieczonych lub publicznych stref wi-fi (takich jak np. kawiarnie), aby zmniejszyć ryzyko przechwycenia wiadomości.

W przypadku uzyskiwania porad finansowych, zachęcamy do korzystania z naszego portalu klienta, będącego bezpieczną przestrzenią wymiany informacji i dokumentacji z doradcą finansowym. Podręcznik użytkowania portalu klienta można pobrać na dole strony.

Jeśli podałeś nam swój numer telefonu (stacjonarny lub komórkowy), możemy z niego skorzystać w razie potrzeby kontaktu z Tobą, również sms-owo.

Prosimy o informowanie nas o wszelkich zmianach w zakresie numeru telefonu komórkowego czy adresu poczty elektronicznej, aby posiadane przez nas dane były zawsze aktualne.

Twoje prawa

RODO daje Ci określone prawa względem Twoich danych osobowych. Dokładamy wszelkich starań, aby umożliwić Ci wykonanie tych praw.

Masz prawo wglądu do wszystkich swoich informacji osobowych będących w naszym posiadaniu.

Rutynowe zapytania załatwiamy w ramach naszej normalnej obsługi Klienta. Jeśli chcesz przejrzeć więcej informacji o sobie, jakimi dysponujemy, masz prawo złożyć wniosek o uzyskanie dostępu do swoich danych.

W tym celu możesz zwrócić się do naszego zarządu na adres:

Specjalista ds. Prywatności, New Leaf Distribution, 1st Floor Princess Caroline House, 1 High Street, Southend on Sea, Essex, SS1 1JE

Aby mieć pewność, że informacje przekazujemy Tobie, a nie komu innemu, będziesz zobowiązany przedstawić nam dwa dokumenty tożsamości.

Po otrzymaniu pisemnego wniosku, wyjaśnień, identyfikacji, odpowiedzi udzielimy tak szybko, jak to będzie możliwe, w przeciągu jednego miesiąca kalendarzowego.

Masz prawo powstrzymać nas od powodowania Twojej „krzywdy i cierpienia”

O ile nie wyraziłeś zgody i nie podpisałeś umowy na wykorzystywanie przez nas Twoich danych osobowych, bądź o ile nie będziemy działać w celu wypełnienia obowiązku prawnego lub w sytuacji życia lub śmierci, masz prawo sprzeciwu wobec wykorzystywania przez nas Twoich danych osobowych w sposób powodujący „znaczne i nieuzasadnione krzywdy i cierpienia”.

Krzywda oznacza wykorzystywanie przez nas Twoich danych osobowych w sposób powodujący Twoją stratę lub szkodę, co nie powinno mieć miejsca.

Cierpienie oznacza wykorzystywanie przez nas Twoich danych osobowych w sposób powodujący Twoje zdenerwowanie czy udrękę, większą niż zwykła irytacja.

Masz prawo zwrócić się do nas na piśmie z prośbą o zaprzestanie wykorzystywania Twoich danych w ten sposób. Wystosujemy odpowiedź w terminie do 21 dni.

Masz prawo do poprawienia swoich danych osobowych

Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić dokładność i aktualność Twoich danych osobowych będących w naszej dyspozycji.

Jeśli sądzisz, że informacje, które posiadamy, są niedokładne lub nieaktualne, skontaktuj się z nami jak najszybciej, a my je natychmiast poprawimy.

Masz prawo zrezygnować z marketingu bezpośredniego

Jeśli otrzymasz poradę finansową od jednego z naszych doradców, będziemy chcieli informować się o produktach i usługach, które w naszym odczuciu mogą być dla Ciebie korzystne w ramach bieżącej obsługi Klienta. Obejmuje to kontakt z Tobą przed wygaśnięciem umowy na dany produkt lub w celu przeprowadzenia corocznej weryfikacji usług.

Masz prawo zrezygnować z otrzymywania informacji marketingowych i wskazać nam preferowany sposób kontaktu, kontaktując się z nami pod numerem i na adres wskazany poniżej. Jeśli nie życzysz sobie otrzymywać tego typu komunikatów, możesz w każdej chwili z nich zrezygnować.

Za każdym razem, gdy będziemy się z Tobą kontaktować w celu przekazania tego typu ofert, damy Ci możliwość rezygnacji z tej opcji.

Jeśli w ogóle nie chcesz otrzymywać takich ofert, zawiadom nas o tym, dzwoniąc pod numer 020 3137 0500.

Możesz również do nas napisać na adres:

City & Country Financial Services Ltd, 154 – 160 Fleet Street, London, EC4A 2DQ

lub wysłać wiadomość poczty elektronicznej na adres info@ccfs.london

Ponadto nie będziemy przesyłać Ci tego typu ofert telefonicznie, jeśli jesteś zarejestrowany w Telephone Preference Service, a pocztą elektroniczną, jeśli jesteś zarejestrowany w Mailing Preference Service.

Pamiętaj jednak, że nadal możesz otrzymywać niespersonalizowane materiały marketingowe pocztą tradycyjną.

City & Country Financial Services Ltd, New Leaf Distribution i ochrona danych

Rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO) reguluje sposób wykorzystywania przez nas Twoich danych osobowych. Jesteśmy zarejestrowani na mocy ustawy i podlegamy brytyjskiemu urzędowi ds. ochrony danych, Information Commissioner’s Office (ICO).

Dane dotyczące naszej rejestracji znajdziesz poniżej:

City & Country Financial Services Ltd (numer w rejestrze: Z1295471)

New Leaf Distribution Ltd (numer w rejestrze: Z966060)

Wiele informacji na ten temat możesz również znaleźć w serwisie internetowym ICO lub kontaktując się z tym organem bezpośrednio:

Information Commissioner′s Office
Wycliffe House
Water Lane
Wilmslow
Cheshire
SK9 5AF
(Tel.: 01625 545 700)

Zmiany w zakresie polityki prywatności

W stosownym czasie możemy wprowadzać zmiany w treści niniejszej polityki prywatności, aby odzwierciedlić zmiany w przepisach prawnych, wytyczne Information Commissioners Office (ICO), nasze doświadczenia w zarządzaniu Twoimi danymi, czy z innych uzasadnionych przyczyn. Uczynimy to poprzez publikację poprawionej polityki prywatności w naszym serwisie internetowym. W związku z tym zachęcamy do sprawdzania polityki prywatności opublikowanej na naszej stronie, aby zawsze mieć świadomość jej najbardziej aktualnej wersji.