Financial Conduct Authority Number 480802

Wizualizacja rzeczy dla Ciebie istotnych do klucz do udanego planowania

Czy miałeś kiedykolwiek ochotę napisać list sam do siebie, w którym opisałbyś swoje idealne życie w przyszłości, swoje długoterminowe cele oraz proces planowania zmierzający do ich osiągnięcia? Wyobrażenie sobie, jak chciałbyś, aby wyglądało Twoje życie na dłuższą metę, gdy już przejdziesz na emeryturę, może być bardzo pomocne w planowaniu odległej przyszłości, o której normalnie nawet nie miałbyś okazji pomyśleć. Badania przeprowadzone na cele nowej kampanii [1] ukazały, że ponad połowa z nas (54%) planuje swoje życie z wyprzedzeniem tylko kilku dni (31%) lub kilku tygodni (23%).

Uczestników badania poproszono o popatrzenie w odległą przyszłość, aby spróbować odkryć, co tak naprawdę jest dla nich ważne. Gdy poproszono ich o napisanie listu opisującego ich idealne życie, wyobrażanie sobie przyszłości szło im doskonale. Wielu uczestników badania nie wiedziało jednak, w jaki sposób ten cel mają osiągnąć, czy też jaki powinien być ich kolejny krok, aby z teraźniejszości zacząć iść w kierunku przyszłości, jak powinien wyglądać ich plan, który pomoże im ten cel osiągnąć.

Nasze najważniejsze aspiracje

To ćwiczenie ukazało, w jaki sposób tak naprawdę wyobrażamy sobie nasze życie w przyszłości. Listy jasno wskazują, że dobre samopoczucie w starszym wieku opiera się na najprostszych sprawach (rodzina, zdrowie, szczęście), a nie na jakichś kosztownych ekstrawagancjach finansowych. Dla wielu respondentów najważniejszą aspiracją było osiągnięcie równowagi w życiu. Listy potwierdziły wyraźną hierarchię potrzeb i aspiracji, z którymi wielu z nas mogłoby się zgodzić: rodzina / partner, następnie kariera zawodowa i bezpieczeństwo finansowe, potem pasje i zainteresowania, z przyjaciółmi włącznie. Kilku uczestników badania miało nadzieję na wygraną na loterii lub złoty medal w rywalizacji sportowej, niemniej znaczna większość wyraziła pragnienie dobrego zdrowia i aktywności w starszym wieku, jak również wygodnego życia z pewną dozą bezpieczeństwa finansowego. Listy odmalowały nam naród o całkiem zdroworozsądkowych ambicjach: naród, dla którego najważniejsza jest rodzina, który pragnie podróżować i uczyć się przez całe życie oraz mieć satysfakcjonującą karierę zawodową, choć w odpowiednich proporcjach, zrównoważoną szczęśliwym życiem osobistym.

Rodzina, zdrowie i szczęście

Nie jest żadną niespodzianką, że rodzina, zdrowie i szczęście to filary naszego dobrego samopoczucia. Zaskakujące jednak jest to, jak bardzo wiele osób nie jest w ogóle przygotowanych do osiągnięcia marzeń, które opisały. Listy były bardzo optymistyczne w wyrazie, ale kiedyś trzeba zderzyć się z rzeczywistością. Badania wykazały, że ludzie mają tendencję do niedoszacowania swojej wymaganej puli emerytalnej nawet o 550.000 funtów, a wiele osób, które miałoby możliwość oszczędzania, w ogóle tego nie robi.

Napisany list to katalizator, sposób uświadomienia sobie naszych własnych celów. Kolejnym krokiem jest planowanie ich osiągnięcia. W ramach wsparcia kampanii pisania listów do siebie, zlecono również badanie mające na celu zmierzenie samopoczucia ludzi w chwili obecnej oraz zbadanie ich celów życiowych [2]. Wyniki ankiety wskazują na zasadnicze oderwanie ambicji respondentów od ich dzisiejszego życia.

Co nas powstrzymuje

Badanie wykazało, że ponad połowa z nas (54%) planuje swoje życie z wyprzedzeniem tylko kilku dni (31%) lub kilku tygodni (23%). 14% respondentów przyznało, że planuje swoje życie z wyprzedzeniem czterech lat, natomiast niewielu z nich (4%) planuje kolejne dziesięciolecia. Ten wynik może tłumaczyć, dlaczego tylko 11 dorosłych Brytyjczyków mających określone cele życiowe wie, jak te cele zamierzają osiągnąć.

Jeśli chodzi o cele życiowe na przyszłość, główną ambicją dla ponad dwóch z pięciu osób są podróże (44%), następnie dobre jedzenie (40%), osiągnięcie dobrej formy fizycznej (39%), spędzanie więcej czasu z przyjaciółmi i rodziną (36%) i osiągnięcie lepszej równowagi pomiędzy życiem zawodowym i osobistym (20%). Najistotniejszym czynnikiem hamującym ludzi w osiąganiu celów jest brak pieniędzy (33%), następnie brak motywacji (28%), a brak energii i czasu uzyskały taki sam wynik (26%).

Droga ku niezależności finansowej

Jeśli chodzi o cele finansowe, jedna na pięć osób (20%) nie ma takowych. W grupie osób posiadających takie cele, ten sam odsetek (20%) nie wypracował sobie jeszcze odpowiedniej strategii i nie wie, jak zamierzaj osiągnąć wyznaczone sobie cele. Najistotniejszymi celami finansowymi są: oszczędzanie na czarną godzinę (43%), zarabianie lepszych pieniędzy (32%); oszczędzanie na specjalną okazję (21%); częściowe lub całkowite spłacenie zadłużenia (19%); oraz nabycie nieruchomości i spłata kredytów hipotecznych (po 17%).

Twoje finanse dotykają niemal każdego aspektu Twojego życia. Twoje życie osobiste i finansowe nie są od siebie oddzielone, wprost przeciwnie: są ze sobą ściśle powiązane. Droga ku osiągnięciu niezależności finansowej polega na identyfikacji Twoich marzeń i dążeniu do ich osiągnięcia. My możemy pomóc Ci znaleźć odpowiedź na pytanie, jak to zrobić. Niezależnie od tego, na jakim etapie życia znajdujesz się w tej chwili, zaprezentujemy Ci możliwości i wyzwania, jakie przed Tobą stoją.

Dane źródłowe:

[1] Podczas kampanii pisania listów zorganizowanej przez Brewin Dolphin 500 dorosłych Brytyjczyków poproszono o napisanie listu do siebie w odległej przyszłości, kiedy będą już w podeszłym wieku, listu, który wersja ich samych z przyszłości mogłaby odkryć i przeczytać, patrząc wstecz na całe swoje życie. Metodologia: ankieta internetowa przeprowadzona wśród 500 osób aktywnych zawodowo w wieku 18-65. Praca w terenie – Trajectory, 12-20 kwietnia 2018 r.
[2] Ankieta przeprowadzona wśród ponad 2000 dorosłych Brytyjczyków, dotycząca ich życia w chwili obecnej, ich zadowolenia z życia i stosunku do pieniędzy, jak również badająca, czego życzyliby sobie w przyszłości – cele osobiste i finansowe oraz sposoby ich osiągnięcia. Metodologia: ankieta internetowa przeprowadzona wśród 2004 dorosłych Brytyjczyków (18+). Praca w terenie: Opinium, 11-14 maja 2018 r.