Financial Conduct Authority Number 480802

Czas na konsolidację inwestycji?

Jeśli na przestrzeni lat zgromadziłeś więcej niż jedno indywidualne konto oszczędnościowe ISA, skonsolidowanie wszystkich oszczędności w jednym miejscu może dać Ci lepszą kontrolę nad Twoimi finansami i może okazać się pomocne w dalszym oszczędzaniu. Dość powszechne jest przekonanie, zupełnie błędne, że nie ma możliwości przeniesienia indywidualnego konta oszczędnościowego ISA z jednego funduszu do innego. Transfer kont oszczędnościowych nie ma wpływu na związane z nimi korzyści podatkowe. Niemniej należy upewnić się, czy nie grożą Ci kary za przeniesienie konta oraz czy nie będziesz musiał zrezygnować z cennych benefitów.

Jeśli chcesz zamienić fundusz, w którym masz otwarte indywidualne konto oszczędnościowe ISA na inny, masz do tego pełne prawo. Podobnie jak w przypadku kredytów hipotecznych, nie jesteś skazany na pierwszego wybranego przez siebie świadczeniodawcę do końca życia. Dzięki przeniesieniu indywidualnych kont oszczędnościowych możesz poszerzyć swoje możliwości inwestycyjne, ponieważ poszczególni świadczeniodawcy mogą mieć różne oferty w tym zakresie.

Łatwiejsza kontrola i zarządzanie

Kolejną przyczyną, dla której możesz podjąć decyzję o przeniesieniu konta, jest opłacalność – może okazać się, że opłaty za prowadzenie konta będą niższe w nowym funduszu. A może po prostu wolisz trzymać wszystkie swoje inwestycje w jednym miejscu dla własnej wygody i ze względu na łatwość ich kontrolowania i zarządzania nimi.
Przeniesienie indywidualnego konta oszczędnościowego ISA pomiędzy funduszami może nastąpić w dowolnym momencie. Możesz również przejść z jednego typu konta oszczędnościowego na inne, np. możesz przenieść środki zgromadzone na indywidualnym koncie oszczędnościowym typu inwestycyjnego (Stocks & Shares ISA) na gotówkowe konto oszczędnościowe (Cash ISA), albo odwrotnie. Podobnie środki zgromadzone na pożyczkowym koncie oszczędnościowym (Innovative Finance ISA) mogą zostać przeniesione na konto inwestycyjne lub gotówkowe.

Nie wszyscy świadczeniodawcy oferujący indywidualne konta oszczędnościowe ISA akceptują transfery

Pamiętaj, że nie wszyscy świadczeniodawcy oferujący indywidualne konta oszczędnościowe ISA akceptują transfery. Należy również mieć na względzie, że zrezygnowanie z usług jednego świadczeniodawcy na rzecz innego może wiązać się z koniecznością uiszczenia opłaty transferowej na rzecz tego pierwszego. Jeśli przeniesiesz gotówkę z istniejącego indywidualnego konta oszczędnościowego ISA na konto typu Lifetime ISA, będzie się ona zaliczała do rocznej bonifikaty przysługującej właścicielom konta Lifetime ISA w wysokości 4000 funtów, wypłacanej przez rząd, natomiast nie będzie zaliczała się do ogólnego bonusu wynikającego z tego konta w wysokości 20.000 funtów w roku 2018/19. Nie zaleca się przenoszenia środków z konta Lifetime ISA.

Transfer funduszy pomiędzy indywidualnymi kontami oszczędnościowymi nie ma żadnego wpływu na związane z nimi korzyści podatkowe, pod warunkiem, że zostanie przeprowadzony zgodnie z procedurą. Można by pomyśleć, że aby przenieść środki z jednego konta ISA na drugie, najpierw trzeba zamknąć istniejące konto, wybrać środki, a następnie otworzyć nowe konto, na które środki te należy wpłacić. Niemniej zamknięcie obecnego indywidualnego konta oszczędnościowego ISA wiąże się z natychmiastową utratą wszystkich korzyści podatkowych, a więc nigdy nie należy wypłacać swych oszczędności, aby wpłacić je na nowe konto oszczędnościowe.

Dodatkowe dozwolone świadczenie z ISA
Zatem jeśli pragniesz przenieść swoje oszczędności, skontaktujemy się z funduszem, w którym posiadasz swoje indywidualne konto oszczędnościowe ISA i załatwimy za Ciebie całą procedurę transferową. Pamiętaj, przepisy podatkowe mogą się w przyszłości zmienić, a ich wpływ na Ciebie będzie uzależniony od Twojej konkretnej sytuacji.

Jeśli chciałbyś przenieść korzyści podatkowe po śmierci małżonka lub partnera, pamiętaj, że osoba pozostająca przy życiu ma teraz prawo dziedziczyć korzyści podatkowe wynikające z indywidualnego konta oszczędnościowego ISA zmarłego małżonka lub partnera. Dziedziczenie to przyjmuje formę dodatkowego dozwolonego świadczenia, równego wartości konta ISA w chwili śmierci właściciela konta i będzie ono świadczeniem dodatkowym względem świadczenia, jakie przysługuje Ci z Twojego własnego konta ISA.

NINIEJSZE INFORMACJE OPARTE SĄ NA NASZEJ BIEŻĄCEJ INTERPRETACJI PRZEPISÓW PODATKOWYCH. WSZELKIE PROGI I PODSTAWY PODATKOWE, JAK RÓWNIEŻ ULGI PODATKOWE MOGĄ ULEC ZMIANIE.
WARTOŚĆ INWESTYCJI I DOCHODÓW Z NICH GENEROWANYCH MOŻE ULEC OBNIŻENIU. ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ, ŻE ZAINWESTOWANE ŚRODKI NIE ZWRÓCĄ SIĘ.

WYNIKI UZYSKIWANE W PRZESZŁOŚCI NIE STANOWIĄ WIARYGODNEGO WSKAŹNIKA ODNOŚNIE DO WYNIKÓW, JAKIE MOGĄ BYĆ UZYSKANE W PRZYSZŁOŚCI.