Financial Conduct Authority Number 480802

Ustalenie odpowiedniego terminu może pomóc Ci wcześniej osiągnąć cel

Kiedyś pożegnasz się ze swoimi współpracownikami, wsiądziesz w samochód i skierujesz się ku kolejnej fazie życia – emeryturze. Ale kiedy to nastąpi? Przejście na emeryturę to jedna z najistotniejszych decyzji, jakie przyjdzie Ci w życiu podjąć, nic więc dziwnego, że ustalenie terminu tego kroku jest trudniejsze niż mógłbyś przypuszczać.

Tymczasem według najnowszych badań [1] większość osób po 45. roku życia nie ma żadnych planów, które pomogłyby im spełnić nadzieje związane z przyszłością. Znaczna większość (86%) osób w wieku 45 lat lub starszych już marzy o ucieczce przed trudami pracy zawodowej ku emeryturze, choć tylko 8% tej samej grupy wiekowej ostatnio sprawdziło termin przejścia na emeryturę w swoich planach emerytalnych, aby upewnić się, czy jest ona zgodna z ich zamierzeniami. Ponad połowa (56%) nie ma sprecyzowanego pomysłu, kiedy chciałaby przejść na emeryturę, a tylko jedna osoba na dziesięć w ogóle wyliczyła, jaki dochód będzie im potrzeby, gdy zdecydują się zakończyć karierę zawodową.

Badanie wykazało, że sytuacja wcale nie wygląda lepiej wśród przedstawicieli starszych pokoleń. Mniej niż jedna piąta (17%) osób w wieku 55-64 w ostatnim czasie sprawdziła, czy termin przejścia na emeryturę widniejący na ich polisie emerytalnej jest nadal zgodny z ich planami.

Niektóre osoby wyznaczają sobie termin przejścia na emeryturę w wieku 20-30 lat, a przecież od tego czasu może się wiele zmienić, jak np. wiek nabycia uprawnień do otrzymywania emerytury państwowej, czy plany dotyczące kariery zawodowej. W chwili podejmowania decyzji w młodym wieku może wydawać się to pisaniem patykiem po wodzie, niemniej ustalenie terminu przejścia na emeryturę ma znaczenie. Często będzie ono bardzo istotne dla sposobu inwestowania Twoich pieniędzy oraz dla informacji, jakie będą do Ciebie docierać w miarę zbliżania się tego terminu.

Przyczyny, dla których należy aktualizować plany emerytalne

Odpowiednie wsparcie w odpowiednim czasie

Jeśli chcesz zmienić plan przejścia na emeryturę lub jeśli chcesz po prostu wybrać część oszczędności ciągle pracując, powinieneś poinformować o tym swoje towarzystwo emerytalne. W przeciwnym razie możesz nie otrzymać informacji i wsparcia w oczekiwaniu na swoją emeryturę w najbardziej newralgicznym momencie, ponieważ towarzystwo będzie opierać się na nieaktualnych planach emerytalnych.

Obniżanie ryzyka inwestycji

W miarę zbliżania się wieku emerytalnego, zobaczysz, że w ramach pewnych opcji inwestycyjnych Twoje oszczędności emerytalne będą lokowane w inwestycjach obniżonego ryzyka. Jeśli Twój plan emerytalny zawiera niepoprawny termin przejścia na emeryturę, wówczas przejście na tego typu inwestycje może nastąpić w nieodpowiednim czasie. Na przykład, jeśli przejdziesz na nie zbyt wcześnie, możesz potencjalnie stracić na zwrocie z inwestycji, które mogłyby powiększyć Twoje oszczędności emerytalne. Natomiast jeśli nastąpi to zbyt późno, możesz wystawić oszczędności swojego życia na niepotrzebne ryzyko.

Pula inwestycyjna

Wielkość puli emerytalnej, którą musisz zgromadzić, aby nie zmieniać swojego stylu życia po przejściu na emeryturę zależy od tego, kiedy planujesz to zrobić.

Dochód

Jeśli planujesz mieć wypłacaną dożywotnią rentę, która zagwarantuje Ci dochód do końca życia, dochód, jaki będziesz otrzymywać, będzie uzależniony od wielkości zgromadzonych środków na Twoim koncie oraz stóp procentowych obowiązujących dla rent dożywotnich w danym momencie. Jeśli wolisz przyjąć bardziej elastyczne podejście do swoich oszczędności emerytalnych, możesz nadal inwestować swoje pieniądze i wypłacać je zawsze wtedy, gdy zajdzie taka potrzeba. Wówczas będziesz sam odpowiadał za to, aby Twoje oszczędności wystarczyły Ci na całe życie.

Dane źródłowe:

[1] Badania internetowe przeprowadzone dla Standard Life przez Opinium. Wielkość próby badawczej: 2001 osób dorosłych. Z uzyskanych wyników obliczono średnią ważoną, reprezentatywną dla wszystkich dorosłych Brytyjczyków (w wieku 18+). Prace w terenie zostały rozpoczęte w listopadzie 2017 r.

INWESTYCJE EMERYTALNE TO INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE

ŚWIADCZENIA EMERYTALNE, JAKIE OTRZYMASZ DZIĘKI SWOJEMU PLANOWI EMERYTALNEMU, ZALEŻEĆ BĘDĄ OD WIELU CZYNNIKÓW, NP. WARTOŚCI PLANU W CHWILI POBRANIA ŚWIADCZEŃ, KTÓRA NIE JEST WARTOŚCIĄ GWARANTOWANĄ I MOŻE SPAŚĆ, JAK RÓWNIEŻ WZROSNĄĆ.

WARTOŚC PLANU EMERYTALNEGO MOŻE SPAŚĆ PONIŻEJ WARTOŚCI WPŁACONYCH ŚRODKÓW.